regionsrådsvalg 2017

6. november 2017

 Tirsdag den 21. november 2017 skal vi stemme til Regionsrådsvalget i Region Hovedstaden.


venstre i Københavns kandidat


Karina Rohrberg Jessen
Kandidat til Region Hovedstaden - nr. 15 på listen.
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
Facebook


læs mere

Om Karina

Jeg har arbejdet i det private erhvervsliv stort set hele mit liv og altid haft stor interesse for, hvordan vi sikrer et bedre samfund for de, der kan og vil samt en varm og tryg hånd under vores svageste borgere. Mine svar på udfordringerne har altid været liberale, så i 2012 var det var det helt naturligt, at jeg meldte mig ind i Venstre.

Privat er jeg mor til to og jeg har derudover også en plejedatter. I 2009 fik jeg en bachelor i socialpædagogik, som har været det naturlig omdrejningspunkt for mit politiske arbejde.  

Hvis jeg bliver valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden, vil jeg arbejde for disse tre konkrete mærkesager:

Øget fokus på pårørende

Jeg er forfatter til to bøger, hvor af den ene handler om mit personlige møde med sundhedsvæsnet, da min søn i 2012 blev ramt af en blodprop.

Bogen var med til at rejse penge til Region Hovedstadens projekt ”Plads til pårørende”. Projektet var tiltrængt, men det ændrer ikke på, at vi endnu ikke er i mål.

Mit fokus er derfor på de pårørende, og hvordan vi kan anvende dem bedre i behandlingsforløbet De er en uvurderlig ressource, der alt for ofte ender på sidelinjen til trods for, at de besidder en enestående viden om patienten.

Det er ikke blot frustrerende, men også forkert. Vi skal derfor blive bedre til at inddrage de pårørende i behandlingsforløbet!

 

Bedre sikkerhed i psykiatrien

Tryghed i behandlingen står ligeledes højt på min politiske dagsorden. Som socialordfører for Venstre i Københavns borgerrepræsentation har jeg gentagende gange sat fokus på de vanskelige forhold på kommunens bosteder for psykisk syge. Det samme fokus er vi nødt til at have på de regionale institutioner indenfor bl.a. psykiatrien.

Samtidigt skal vi stille krav til, hvad regionen bruger sine penge på. Det skal være slut med hovedløst bruge millioner af kroner til dyre tilbud, hvor der ikke er styr på noget så fundamentalt som sikkerheden for beboere og personale.
 Vi kan ikke acceptere, at hverken medarbejdere eller beboere/patienter føler sig utrygge!

 

Større fleksibilitet i behandlingen

Endeligt skal vi have større fleksibilitet i vores behandling, så vi har mulighed for at behandle vores beboere og patienter bedst muligt. Vi skal ikke lægge den store udfordring, der er forbundet med at risikovurdere farlige beboere på vores SOSU-assistenter.

I stedet bør vi bruge andre faggrupper. Flere sygeplejersker vil kunne yde en bedre indsats for den enkelte borger, men også højne fagligheden hos den samlede personalegruppe - uanset om de har pædagogisk eller plejefaglig baggrund.

Læs mere om Venstres politik og kandidater på hjemmesiden for Venstre i Region Hovedstaden.