KV21

18. oktober 2021

Kandidatoversigt

"En moderne og bæredygtig by med plads til alle" - Venstre i københAVns boligudspil

Læs hele boligudspillet her

"Hurtigt gennem byen – en fremkommelig by med grøn mobilitet" - Venstre i københAVns transportudspil

Læs hele transportudspillet her

"Verdens mest aktive storby" - Venstre i københAVns idrætsudspil

Læs hele idrætsudspillet her

"Vi tror på københavn" - Venstres principprogram til KV21

Læs principprogrammet for Venstre i København til KV21 

En grøn retning for København - med plads til børnefamilier og arbejdspladser

København skal være en attraktiv og grøn by, hvor byudvikling gennemføres med kvalitet og respekt for Københavns historie, særpræg og varierede bebyggelse. København skal være en by med smarte, grønne løsninger, som gør det let for borgerne at arbejde, handle og bo. København skal være en by, hvor arbejdspladser og vækst kobles med ambitiøse klimamål.

Læs hele Venstres klimaudspil for København