LOKALUDVALGENE

26. maj 2021

I Københavns Kommune er der etableret 12 lokaludvalg, der er tænkt til at styrke nærdemokratiet, og dermed til at skulle fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne og politikerne.

Venstre har ret til at udpege et medlem til hvert af disse lokaludvalg. Nedenfor kan du se en oversigt over disse medlemmer. 

Du kan læse mere om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside

AMAGER VEST

Anders Bo Nielsen 

AMAGER øst

Oksana Gjermstad 

bispebjerg

VAKANT

brønshøj-husum

Ernst E. Sørensen

christianshavn

Poul Nielsen

indre by

Jens Erik Frandsen

kgs. enghave

VAKANT

nørrebro

Bjarke Kværnø 

valby

Niels Danhøj - tlf. 28 40 45 67

vanløse

Michael Jacobsen

vesterbro

Jimmy Sindahl 

østerbro

Annette Engell