Lokaludvalgene

13. februar 2024

I Københavns Kommune er der etableret 12 lokaludvalg, der er tænkt til at styrke nærdemokratiet, og dermed til at skulle fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne og politikerne.

Venstre har ret til at udpege et medlem til hvert af disse lokaludvalg. Nedenfor kan du se en oversigt over disse medlemmer. 

Du kan læse mere om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside

Amager Vest

Lars Magnus Christensen

Amager Øst

Marianne Moegreen

Bispebjerg

Patrick Løvenskjold von Wildenradt

Brønshøj-Husum

Vakant

Christianshavn

Bent Christoffersen

Indre By

Vakant

Kgs. Enghave

Ishan Man Sigh Adhikari

Nørrebro

Bjarke Kværnø 

Valby

Niels Danhøj

Vanløse

Michael Jacobsen

Vesterbro

Joachim Rahbek

Østerbro

Vakant