Vedtægter

22. januar 2024

Kommuneforeningens vedtægter

Venstre i København er underlagt Landsorganisationens vedtægter, som du finder længere nede på siden her. 

Som kommuneforening er det her således §§ 11-17, der er specielt relevante for Venstre i København.

Vedtægterne ajourføres løbende, og er vedtaget på Venstres Landsmøde, der er partiets højeste beslutningsorgan.


Venstres vedtægter


Forretningsorden for bestyrelsen

Derudover kan bestyrelsen beslutte at vedtage en forretningsorden, som  kan danne rammen for bestyrelsens opgaver og arbejde. Det er op til bestyrelsen selv at afgøre, om der skal udarbejdes en sådan forretningsorden, og hvad den i givet fald skal omfatte.