Medlemskab

7. januar 2024

Bliv medlem og støt Venstre

Kun 4 % af vælgerne bestemmer, hvilke politikere danskerne kan vælge til at repræsentere sig i Folketinget, i EU og i byråd. Det er de ca. 180.000 danskere, der er organiseret i et politisk parti. Du har mulighed for at være med i denne eksklusive skare.

Venstre er Danmarks største medlemsbaserede parti. Det er en stærk position, der giver Venstre styrke til at kæmpe for og gennemføre politiske mærkesager. Det er via medlemmerne at fornyelsen af såvel vor politik som vor organisation skal komme.

I Venstre forlanger vi ikke, at medlemmerne skal være aktive. Vi er glade for, at der er så mange, der vil støtte den liberale sag ved blot at være medlem.

Samtidig får du mange muligheder, f.eks.:
• Du får direkte indflydelse på hvem, der skal være Venstres kandidater til Folketinget, Borgerrepræsentationen, Regionsrådet og Europa-Parlamentet
• Du får direkte indflydelse på Venstres politik
• Du får mulighed for selv at blive politiker
• Du får information og gode argumenter

Dette sker bl.a. gennem:
• Modtagelse af det landsdækkende medlemsblad Liberalt Overblik
• Mulighed for deltagelse i debatmøder, uddannelse og sociale arrangementer
• Deltagelse i politiske netværk
• Deltagelse i forberedelse af og deltagelse i valgkamp
• Nyheder og invitationer på e-mail

Endvidere vil du få mulighed for at blive tilbudt hverv som:
• Tilforordnet vælger på et valgsted
• Lægdommer ved Københavns Byret eller Østre Landsret

Som medlem bliver du tilknyttet en af de 9 lokale vælgerforeninger i København.

Medlemskab af Venstre er rørende billigt: Kr. 300 - 350 om året, og så er der endda rabat til studerende, pensionister og samboende/ægtepar i de fleste vælgerforeninger.

Tilforordnet vælger ved valg

Vælgerforeningerne har mange opgaver i et valgår. Én af opgaverne er at indstille tilforordnede vælgere til valgstederne.

Som medlem af Venstre har du mulighed for at melde dig til opgaverne på et valgsted.

Mange medlemmer har prøvet det før og erfaringen viser, at de fleste melder sig igen. Men en vis udskiftning er der altid behov for, og har du lyst til at prøve, bør du skynde dig at melde din interesse til din lokale vælgerforeningsformand.


En lang dag
En valgdag for en tilforordnet vælger starter kl. 8 med morgenmad og briefing om dagens opgaver. Der kræves således ingen forberedelse eller særlige forkundskaber. Valghandlingen på det enkelte valgsted ledes af en erfaren valgbestyrelse udpeget af partierne. Bestyrelsen bistås af en sekretær fra kommunen og en række rådhusbetjente til nogle af de praktiske opgaver.

De tilforordnede vælgere bliver inddelt på hold, hvor det tilstræbes at blande på tværs af erfaring og partifarve. De enkelte hold får ansvar for en delopgave, f.eks. at udlevere stemmesedler og føre valgbog ved et enkelt valgbord hele dagen, eller at sørge for lede vælgerne gennem lokalet og stemmeboksene uden spildtid.

Når valghandlingen slutter kl. 20 deltager alle i optællingen af stemmesedler. Typisk bliver klokken hen ad 23, før stemmerne er optalt og regnskabet med modtagne stemmekort og stemmesedler er afstemt. 

Traditioner
En afstemning i et gammelt demokrati er underlagt visse ritualer. Det er derfor lidt højtideligt, når valghandlingen starter med en tale af valgstyrerformanden, når de tilstedeværende vælgere skal kontrollere at stemmeurnerne er tomme inden de bliver forseglede og når klokken bruges både når valget kan begynde og når det afsluttes.

På nogle valgsteder er der også tradition for at de tilforordnede laver en konkurrence om f.eks. stemmeprocenten.

God forplejning
For ulejligheden modtager man en beskeden og skattepligtig diæt fra kommunen på ca. 700 kr. Til gengæld er der pauser ca. 1/3-del af tiden, hvor man kan hygge sig med de andre med dagens aviser, pressens prognoser og valgstedets forplejning, som de fleste steder er helt i top.

Bliv lægdommer ved Københavns Byret eller Østre Landsret

Som medlem af Venstre (eller af et andet parti) har du mulighed for at blive indstillet som lægdommer, dvs. som nævning eller domsmand ved enten Københavns Byret eller Østre Landsret. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen.

Som lægdommer bliver man tilknyttet én af de to domstole i perioden og man kan påregne at komme til at virke i ca. 4 sager pr. år. Normalt kan lægdommerne regne med kun at skulle gøre tjeneste en enkelt dag ad gangen. Nogle sager er dog så omfattende, at behandlingen strækker sig over flere dage eller måske uger. Domstolene er dog flinke til at imødekommer anmodning om fritagelse, hvis sagen er så omfattende, at det går ud over ens arbejde o.lign. Omvendt er en del lægdommere, f.eks. efterlønnere og studerende, netop interesseret i de lange sager.

Domsmænd aflønnes p.t. med 1.100 kr./dag.